La Fede Portal de Transparencia

Portal de Transparència

La Transparència és un indicador fonamental de la qualitat de la gestió federativa.

La Federació de Vela Comunitat Valenciana, a fi a potenciar la seua política de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha posat en marxa el seu Portal de Transparència, una iniciativa que arreplega la Llei 19/2013 sobre esta matèria. La Federació complix així les seues obligacions atenent a la filosofia d'esta norma que s'inclou en el seu primer paràgraf: Permetent una millor fiscalització de l'activitat pública es contribuïx a la necessària regeneració democràtica, es promou l'eficiència i eficàcia de l'Estat i s'afavorix el creixement econòmic. 

D'esta manera, el Portal de Transparència, arreplegant l'esperit de la llei, resumix en el següent paràgraf les principals obligacions de la Federació: 

Fomentar l'esport de la vela, fent que el mateix a través dels valors de l'esport, ajude a la regeneració democràtica de la societat espanyola més en concret de la Comunitat Valenciana. I tot això, gestionant de forma eficient i transparent els recursos econòmics que se'ns faciliten, el fi dels quals no és generar beneficis però si el suport al creixement econòmic de la nostra zona d'influencia.

Complint amb el mandat regulat en els articles 6 i 8 de la vigent llei de Transparència, la Federació posa a disposició de la ciutadania esta pàgina amb informació institucional, econòmica, pressupostària i estadística per a, d'una forma fàcil i accessible, donar a conéixer de quina forma es gestionen els recursos de la Federació.